הנחיות לשימוש במים אפורים

   הנחיות והוראות בטיחות לשימוש במים אפורים ממוחזרים בבית הפרטי ובגינה.

מכוון שאין עדין תקנות מסודרות לגבי השימוש ב מים אפורים ממוחזרים לבית הפרטי, ליקטתי הנחיות והוראות בטיחות ממקורות שונים.

1. יש לשלט בשילוט מתאים על שימוש במים ממוחזרים, בגינה ובניאגרות לדוגמה
    "גינה זו מושקת במים ממוחזרים" או "מים ממוחזרים - השתייה אסורה".

2. המים הממוחזרים אסורים לשתיה ורחצה.

3. השימוש במים ממוחזרים תהיה רק להשקיית עצים וצמחי נוי ולמילוי ניאגרות.

4. השקיית ירקות, תבלינם ועצי פרי אסורה בהחלט ב מים אפורים ממוחזרים.

5. מים ממוחזרים שעמדו 24 שעות ללא שימוש ושלא עברו טיפול מתאים, יחשבו כמים
    שחורים
ויוזרמו לביוב (המחמירים ממליצים על 12 שעות).

6. הולכת מים אפורים ממוחזרים בגינה תעשה בצנרת בצבע סגול.

7. מיכל האגירה הראשי חייב להיות מכוסה עם הגבלת גישה חופשית.

8. השקיית הגינה תעשה בצנרת טמונה באדמה בטפטוף ובכל מיקרה לא בהמטרה
     או בהתזה.

9. יש להכין ניקוז ישיר של המים האפורים ישירות לביוב במקרה של השבתת המערכת 
    (תקלה, תחזוקה או ניקיון אגרסיבי של הבית בחומרי ניקוי).

10. חייבים לידע את דירי הבית והאורחים על שימוש במערכת מים ממוחזרים. 

11. בכל מגע עם מים אפורים, חייבים לרחוץ היטב את הידיים עם מים ובסבון.

12. הערת כללית: מבחינת התקנות של משרד הבריאות, הטיפול במים אפורים
      צריך להיעשות ע"פ מכתב הנחיה של המהנדס הראשי לבריאות הסביבה
      במשרד הבריאות. 
      (זאת למרות שבמציאות הדברים מתרחשים אחרת)..

 

המכתב מנחה בקווים כללים את הטיפול במים אפורים, להלן המכתב.. 

 

 

 יש לכם הנחיות ותוספות חשובות? שלחו לי למייל shalom@water-recycle.co.il ואני אעלה אותם לאתר, תודה!!