מונחים בנושא מים

   (*) מילון מונחים מקצועיים בנושא מים (ממוין לפי א' - ב')

אוסמוזה הפוכה (Reverse Osmosis)

טכנולוגיה שבאמצעותה מתפילים מים מלוחים מעל ידי העברתם דרך ממבראנות החדירות למולקולות של מים אך לא למומסים.

אידוי (Evaporation)

תהליך המעבר בין מצב צבירה נוזלי למצב צבירה גזי.

אלקטרו דיאליזה (Elector dialysis)

שיטה להפרדת בין מים לבין המלחים המומסים במים באמצעות ממבראנה חצי חדירה המצויה בשדה חשמלי המעבירה יונים טעונים בלבד.

אקוויפר (Aquifer)

שכבת סלע נקבובית המכילה מים ומאפשרת זרימת מים באופן שניתן להפיק אותם ממנה בבארות.

באר (Well)

בור אנכי באדמה המגיע עד למי תהום ואפשר לשאוב מימנו מים.

באר ארטזית (Artesian Well)

באר שמימיה מתפרצים ועולים אל פני השטח, ללא שאיבה, וזאת בשל הלחץ הטביעי הקיים במי התהום.

בוהן (Toe)

המקום הרחוק ביותר שחדרו מי הים המלוחים אל היבשה בתוך אקוויפר.

בוצה (Sludge)

בוץ השוקע על תחתית בריכות הטיפול בשפכים ועשיר בחומר אורגני ובמינרלים.

ביצה (Swamp)

מקווה מים רדוד שקרקעיתו טובענית וגדלים בו צמחים ובעלי חיים רבים. שטח הביצה מצטמצם בדרך כלל בקיץ ומתפשט בחורף.

בצורת (Draught)

חוסר גשמים באזור שבו בדרך כלל יורדים גשמים. הבצורת יוצרת מחסור במים לבני האדם וליצורים חיים.

גאות (Flood)

שיטפון שבו עולים המים ומציפים את המישורים שלאורך גדו הערוץ.

דיות (Transpiration)

תהליך הפיכת המים הנוזליים לאדים (שינוי מצב צבירה) המתרחש בפיוניות שעל גבי העלים הצמחיים.

דיספרסיה (Dispersion)

פיזור חלקיקים במרחב. למשל, פיזור חלקיקים מוצקים שהיו דבוקים זה לזה עקב סילוק הגורם המלכד, או פיזור של תרכובת המומסות במים עקב זרימתם בתוך נקבובית.

הטמעה – פוטוסינתזה (Photosynthesis)

תהליך שבו התאים הצמחיים הופכים את אנרגיית השמש לאנרגיה כימית (ייצור סוכרים), ובמהלכה נצרך CO2 ומשתחרר חמצן.

הידרולוגיה (Hydrology)

התורה המתארת את תפוצת המים על פני הקרקע ומתחתיה, ואת התהליכים המתרחשים בהם.

הידרוספרה (Hydrosphere)

מעטפת המים סביב כדור הארץ.

המלחה (Stalinization)

תהליך שבו גדלה המליחות של הקרקע או המים (העיליים או התת-קרקעיים).

הסעה (Transport)

העברה ממקום למקום של חומר (או אנרגיה) באמצעות זרימה של מים או רוח (או חום).

השקעה (Sedimentation)

תהליך ששוקעים בו החלקיקים המוצקים המרחפים במים על תחתית המאגר, או לחילופין תהליך שנוצר בו מלח בתמיסה מימית.

התעבות (Condensation)

תהליך שינוי הפזה מגז לנוזל של מולקולות המים, התהליך מתרחש בדרך כלל כשהאוויר מתקרר והאדים הופכים טיפות קטנות.

התפלה (Desalination)

הוצאת המלחים מהמים המלוחים (הפיכתם למים תפלים, חסרי טעם), בתהליך זה הופכים המים להיות ראויים לשימוש.

וירוס (Virus)

נגיף זעיר ביותר החודר לתאים חיים וגורם למחלות.

זואופלנקטון (Zooplankton)

יצורים החיים הזעירים החיים במים.

זיהום (Contamination)

תהליך כניסת חומרים שאינם טבעיים לסביבה הטבעית העשוי לגרום נזק לחי, לצומח או לדומם.

זיקוק (Distillation)

תהליך שמסולקת בו הפסולת מהחומר הגולמי. במים – תהליך שמסולקים בו המלחים המומסים באמצעות אידוי המים ועיבויים.

זריעת עננים (Cloud Seeding)

תהליך שמפזרים בו חלקיקים בעננים, חלקיקים אלו משמשים נבגי גיבוש וסביבם מתעבים האדים ונוצרים טיפות מים.

חיטוי (Disinfection)

השמדת גורמי תחלואה. החיטוי נעשה בדרך כלל באמצעות כלור אקטיבי (כלורינציה) למים.

כלורינציה (Chlorination)

חיטוי מים באמצעות תרכובות המכילות כלור פעיל, בעל יכולת חמצון גבוהה, המסוגלות להרוג חיידקים ואצות.

מאגר (Reservoir)

מקור אגירה של מים.

מאזן מים (Water Balance)

הגדרה כמותית של נפח המים במאגר וקצבי הכניסות והיציאות של המים מימנו.

מל"ג (mg/L)

ריכוז חומר מומס ביחידות של מיליגרם בליטר.

מגכ"ל (mgCL/L)

ריכוז כלור מומס ביחידת של מיליגרם בליטר.

מחזור מיחזור (Recycling)

תהליך ההשבה של מים או פסולת לשימוש חוזר.

מחזור המים בטבע (Water Cycle)

התהליך התמידי של זרימת המים בין רכיבי ההידרוספרה.

מט"ש (Sewage Treatment Plant)

מכון טיפול ומחזור שפכים שנוצרים בו קולחים המשמשים להשקיה.

מי תהום (Ground water)

מים האגורים בנקבובים ובסדקים שבסלעים. מי תהום מתמלאים בדרך כלל מגשמים ומתרוקנים בדרך כלל דרך מעינות.

מים אפורים (Gray Water)

נקראים 'אפורים' בגלל צבעם המלוכלך. המים שהגיעו לביוב לאחר שימוש מרחצה, שטיפת ידיים, מכונת כביסה וממזגנים, (לא המים שהגיעו משפכי האסלה) נקראים מים אפורים, ואינם ראויים לשתיה. מים אלה מכילים סבונים, דטרגנטים וכמות מסוימת של מיקרו-אורגניזמים שהם הפטגונים (גורמי המחלות). המים האפורים מהווים כ 45% מהמים שאנו משתמשים.

מים שחורים (Black water)

נקראים גם צואין או קולחין, הם מים שפירים שהגיעו לביוב מהדחת אסלות, מהכיור במטבח וממדיח כלים. מים אלה מכילים שומנים מהחי, משקעים גבוהים וכמות גבוהה של מיקרו-אורגניזמים שהם הפטגונים (גורמי המחלות). המים השחורים מהווים כ 40% מהמים שאנו משתמשים.

מים מטאוריים (Meteoric Water)

משקעים מהאטמוספרה (גשם, ברד ושלג).

מים מליחים (Brackish water)

מים שמליחותם בינונית, היינו בטווח המליחות שבין מים שפירים למי ים מלוחים.

מים קשים (Hard Water)

מים המכילים סידן או מגנזיום המומסים בכמות הגורמת לשקיעתם כמלח בזמן חימום המים.

מיקרו-אורגניזמים (Micro – organisms)

כלל היצורים הזעירים שניתן לראותם רק בעזרת מיקרוסקופ.

מיקרו-מזהמים (Micro-Pollutants)

חומרי זיהום רעילים המסוגלים לגרום נזק גם כשריכוזם נמוך ביותר.

מלמ"ק (Million Cubic Meters)

יחידת נפח של מיליון מטרים מעוקבים.

מלמ"ש (Million Cubic Meters Per Year)

יחידת ספיקה של מיליון מטרים מעוקבים בשנה.

מתח פנים (Surface Tension)

התכונה הפיזיקאלית של נוזלים הנגרמת בשל המשיכה ההדדית בין המולקולות הנוזליות הפועלות, במייקרים מסוימים, נגד כוח הכבידה.

נגר עילי (Surface Runoff)

זרימת מים על פני הקרקע, הן במדרונות ההרים והן באפיקי הנחלים, עקב ירידת גשמים או נביעת מעינות.

סינון (Filtration)

העברת נוזלים (מים) דרך מסננת כדי להפריד מהם את החלקיקים הקטנים המרחפים בהם.

סכר (Dam)

מחסום המוצב בפני זרם של מים. הגורם בדרך כלל ליצירת מאגר מים במעלה הזרם מאחורי הסכר.

ספיקה (Discharge)

קצב זרימת המים הנמדד ביחידות של נפח המים העובר דרך יחידת שטח ביחידות זמן.

עכירות (Turbidity)

מדד הקובע את איכות המים בהתאם לדרגת צלילותם (מעבר אור).

פלנקטון (Plankton)

היצורים הזעירים המרחפים במים וגודלם נע בין 2 מיקרון ל 3000 מיקרון. הפלנקטון מורכב מיצורים צמחיים הנקראים פיטופלנקטון ומיצורים בעלי חיים הנקראים זואופלנקטון.

פרשת מים (Water Divide)

גבול המפריד בין שני אגני התנקזות עיליים (של נחלים) או תת-קרקעיים (של מי תהום).

צח"ב (BOD)

צריכת חמצן ביולוגית: מדד להערכת תכולת החומר האורגני במים, הנקבע על ידי כמות החמצן הדרושה לחמצון החומר האורגני (מיליגרם לליטר) בתהליך ביולוגי.

צח"כ (COD)

צריכת חמצן כימית: מדד להערכת תכולת החומר האורגני במים, הנקבע ע"י כמות החמצן הדרושה לחמצון החומר האורגני (מיליגרם לליטר) בתהליך כימי.

קולחין (Sewage Effluents)

מים ממוחזרים או שפכים מטופלים הניתנים לשימוש חוזר, בבית בתעשייה או בחקלאות.

שפכים (Sewage)

ביוב, מים משומשים ומזהמים היוצאים מהבתים.

תשטיף (Leach ate)

מים שזרמו דרך פסולת ולכן מכילים מומסים (חומרי זיהום) רבים.

(*) מתוך הספר "משאבי המים בישראל מאת פרופ' חיים גבירצמן בהוצאת יד יצחק בן-צבי".